Blog

Obisk pri slepih in slabovidnih/My lecture for blind and visually impaired

Prejšnji teden sem bila povabljena v Zavod za slepo in
slabovidno mladino Ljubljana, da sem pripravila krajše predavanje o oblačenju. Skupina
slepih in slabovidnih mladih, ki se redno dobivajo in se pogovarjajo o
najrazličnejših temah, je zelo zvedava, tako da so me po predavanju dobesedno
zasuli s svojimi vprašanji. Na kratko smo obdelali ravni/kodekse oblačenja s
poudarkom na tem, kako je upoštevanje določene priložnosti izraz oblačilnega
bontona. Nato smo se dotaknili tipov postav in barvnih tipov, ker pa je bilo
precej moških poslušalcev, smo seveda navedli tudi nekaj poudarkov posebej
zanje.
Ker še nikoli prej nisem predavala slepim in slabovidnim, mi je bila stvar v
precejšnji izziv, saj sem razmišljala o tem, kako neko izrazito vizualno
tematiko predstaviti ljudem, ki imajo težave z vidom. Spomnila sem se na to, da
imajo nadpovprečno razvit tip, ki verjetno marsikdaj nadomesti vid, zato sem
skušala čim več stvari ilustrirati s konkretnimi predmeti, ki so jih lahko
otipali. Tako sem tipe postav ponazorila s predmeti, ki shematizirajo določen
tip postave (jabolko, hruška, peščena ura, dolg in ozek valj, manjši kvader –
igralne karte …), prinesla pa sem tudi nekaj oblačil in dodatkov različnih
tekstur, da smo na podlagi otipa lahko poudarili primernost določenih krojev in
tekstur za različne priložnosti.
Glede na njihov živahen odziv mislim, da so bili mladi veseli mojega obiska in da
smo se kaj novega naučili. Zahvaljujem se jim za povabilo in za novo izkušnjo!

(vse fotografije: Odglavedopet)
Last week I was invited to Zavod za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana to prepare a short lecture on style and dressing. A group of
young people with blindness and visual impairment meets on a regular basis to
discuss different subjects. In an hour or so, we talked about dress codes and style
etiquette, then body shapes and colour types. As half of the listeners were
men, we of course didn’t forget to tell a few specifics about men style and
what to pay attention to when choosing clothes for different occasions.
For me, this was the first time to speak about something as visual as clothing
to visually impaired, so I had to steer my way of thinking into another
direction. Because visually impaired have a very good sense of touch, I decided
to introduce the subject of dressing to them in a touch-feel kind of way. I
brought common objects that can illustrate abstract things such as body shapes
(an apple, a pear, an hourglass, a long and narrow tube, a small pack of cards
etc.) and also some clothing items of different textures to illustrate what
textures to wear for different occasions and having certain dresscodes in mind.

Based on how lively they responded to my lecture and how many questions I
received afterwards, I think that my visit was a success. I would like to thank
them for the invitation and a new experience!

(Translated by: Tina Martinec Selan)

Odgovori